הפקת אירועים וכנסים

הפקת אירועים וכנסים

חברת "מעטפת אירועים" תשמח לקבל על עצמה את תהליך ההפקה של כל אירוע, כנס ומפגש, לכל הרכב של קהל.

שירות ההפקה שלנו הוא תהליך "מקצה לקצה" המתבצע בשיתוף פעולה ותיאום מלא עם הלקוח.

תהליך ההפקה כולל גיבוש קונספט לאירוע, תכנון מפורט המקיף את כלל הפעילות הלוגיסטית (לפני, במהלך ואחרי האירוע), התכנים והפעילויות, התפריט, לוח הזמנים, האמצעים והמשאבים, התיאומים השונים, שילוב קבלני-משנה וספקים ופעילויות נוספות.

בהתאם למתווה האירוע שגובש וסוכם עם הלקוח, אנו נפקח על כל ההכנות, ננהל את האירוע בזמן אמת ונדאג לביצוע כלל הפעילות הנדרשת לאחר האירוע.